Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Gebedsverzoek
Naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld

Je spreekt jw gebedsverzoek in op de voicemail van telefoonnummer

087-7844863

of stuurt uw verzoek in per mail naar

Gebedsverzoek@gebedslijn.nl

De leden van het gebedsteam ontvangen deze verzoeken in hun mailbox en gaan, nadat ze dat gelezen of beluisterd hebben, voor je situatie bidden. 

Wat kost dat?

Helemaal niets. Deze dienst is helemaal gratis. (Het bellen echter wel: Let op starttarief is €0,045, daarna €0,80 p/m) Wij willen je graag helpen in iedere nood van je leven door je in contact te brengen met de Here God, de Schepper van hemel en aarde.

Hoelang wordt er voor mij gebeden?

Wij stellen het op prijs wanneer je ons op de hoogte houdt van veranderingen in de situatie. Dan kunnen wij stoppen met bidden of ons gebed aanpassen. Soms hebben we het gevoel dat we moeten stoppen met bidden, omdat de Here God ons dat duidelijk maakt.

Wat is jullie doel?

Wij willen je graag in contact brengen met de levende God, die Zich heeft laten zien in Zijn Zoon, Jezus Christus. Toen Hij op aarde was deed Hij wonderen. Hij genas zieken, dreef boze geesten uit, voorzag in behoeften van mensen: water in wijn, brood voor een groot aantal mensen enz. Wij zijn er van overtuigd dat wat Hij toen deed, ook nu nog mogelijk is. Opdat je gelooft dat deze Jezus, is de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God en opdat je door in Hem te gaan geloven, leven hebt in Zijn Naam .

Waarom een Gebedslijn?

De Here Jezus zegt in de Bijbel, dat wanneer er 2 of 3 iets eensgezind aan de Vader zullen vragen, het voor hun zal gebeuren (Mat 18:19) Onze gebedsgroep bestaat op dit moment uit zo'n 60 bidders....